+31 (0)485 454 712 info@proflexbeton.com
Overige betonproducten

Rundveehouderij

Binnen de moderne rundveehouderij hebben de laatste jaren grote veranderingen plaatsgevonden. Schaalvergroting, wettelijke en maatschappelijke belangen hebben er toe geleid dat de hedendaagse rundveehouderij aan allerlei regels en eisen moet voldoen.

Eén van de ingrijpendste eisen is het terugdringen van de emissie uitstoot. Wanneer een bedrijf wil uitbreiden zal het in de meeste gevallen zeer kritisch moeten kijken naar de mogelijkheden om deze te beperken.

Op het gebied van vloeren en roosters zijn hiervoor inmiddels meerdere producten op de markt. Een groot nadeel van veel van deze producten is dat deze zijn ontwikkeld met het oog op terugdringen van de uitstoot en niet met het oog op dierwelzijn.

Het team van Proflex betonproducten heeft een zeer ruime ervaring met emissiearme vloeren en heeft hieruit de MeadowFloor ontwikkeld. Deze vloer is ontwikkeld met als eerste uitgangspunt, Dierwelzijn! Daarnaast heeft de MeadowFloor tevens een gunstige emissiewaarde van 6,0 kg.

Voor alle actuele productinformatie verzoeken wij u contact op te nemen met de verkoper in uw regio.