+31 (0)485 454 712 info@proflexbeton.com

Aan de Oud Erfseweg in Lunteren heeft Bouwbedrijf B. van de Lagemaat in 2015 een nieuwe ligboxenstal gebouwd voor de familie Overeem.

De familie Overeem heeft 25 hectare land waarvan een huiskavel van ca. 16 hectare. De veestapel bestaat nu uit ongeveer 60 koeien met jongvee dat in de zomer wordt geweid. De nieuwe stal kan tot 90 koeien uitgebreid worden. Met die uitbreiding wordt gewacht tot er meer duidelijkheid is over de fosfaatrechten.

Tot voor kort had de maatschap ook vleesvarkens. Hiermee is echter gestopt omdat de stallen gerenoveerd moesten worden, o.a. vanwege de te ruime spleetbreedtes van de roosters. Het vrijkomende ammoniak van de vleesvarkens kan worden gebruikt voor de uitbreiding van de melkkoeien.

In 2015 werd besloten een nieuwe ligboxenstal te bouwen omdat de grupstal waarin de koeien werden gemolken versleten raakte. Na een aantal stallen bekeken te hebben werd besloten om een 1+3 stal te bouwen voor 90 melkkoeien met aan 1 zijde ruimte voor jongvee en droge koeien en aan de 3 rijïge zijde ruimte voor de melkkoeien.

De stal heeft diepstrooiselboxen voor de melkkoeien en boxdekken voor het jongvee. De boxen worden gestrooid met grof paardenmest van een manege in de buurt. Er wordt geschoven met een vaste schuif en er wordt niet gesproeid. De stal is volledig geïsoleerd en er wordt gemolken met een 2×10 melkstal.

Voor de vloer is gekozen voor de MeadowFloor. De goede beloopbaarheid en uitstekende mestdoorlaat hebben de doorslag gegeven om voor onze emissiearme vloer te kiezen. Nu, na 4 maanden gebruik is de familie Overmeer supertevreden over de resultaten. De koeien lopen ontzettend goed op deze vloer en ze blijven erg schoon. De koeien laten tochtigheid ook erg goed zien. Geen enkele koe heeft zichtbare klauwproblemen. Er wordt niets gedaan aan mortellarobestrijding omdat ze daar nog nooit last van hebben gehad.

De productie in de nieuwe stal is gestegen met 5 liter melk per koe per dag. De overgang van de kleine, lage grupstal naar deze ruime ligboxenstal was voor de koeien natuurlijk een aanpassing. De eerste weken hebben er wel wat koeien op de roosters gelegen maar na 2 a 3 weken vonden ze allemaal hun plek.

De familie Overeem heeft met de bouw van deze nieuwe ligboxenstal een grote stap gezet in de ontwikkeling van hun bedrijf. Zoals het er nu naar uit ziet, met heel erg positieve resultaten.