+31 (0)485 454 712 info@proflexbeton.com

Mts Splinter-Heyboer heeft in het Zuid-Hollandse Zevenhoven het afgelopen jaar een nieuwe ligboxenstal voor 200 melkkoeien gebouwd. De maatschap bestaat uit Johan en Hans Splinter en hun schoonzoon/zwager Marc Heyboer. Ze hebben in Zevenhoven een bedrijf in gebruik met 150 hectare land. Tot voor kort molken ze de koeien op 3 locaties. Door de bouw van de nieuwe stal is dat nu teruggebracht naar 2 locaties met straks een capaciteit voor ca 350 melkkoeien.

De maatschap levert ook loonwerk. Dat is in hoofdzaak het bemesten met vloeibare kunstmest van grasland maar ook het wikkelen van vierkante en ronde balen en het zaaien van mais voor veehouders in de wijde omgeving.

Voor hun nieuwe stal was het erg belangrijk dat hij zodanig gebouwd werd dat hij efficiënt in gebruik was. De filosofie van de maatschap is namelijk om met weinig koeien zo veel mogelijk melk te produceren. Vandaar een stal die vanuit de koe is ontwikkeld en die weinig arbeidsintensief is.

Rust in de stal is van het grootste belang. Daarom werd voor melkrobots gekozen zodat de koeien hun eigen ritme kunnen bepalen. Voor de vloer heeft mts Splinter-Heyboer gekozen voor de MeadowFloor. In hoofdzaak omwille van het rubber in combinatie met de composietblokje wat zorgt voor een goede grip maar toch voldoende slijtage aan de klauwen verzekert. Ze wilden ook een “ouderwetse” roostervorm omdat die een gegarandeerd betere mestdoorlaat geeft.

Er werd ook geopteerd voor diepstrooiselboxen met bio bedding omdat de koeien daar het beste in liggen. Bovendien geeft de combinatie van roosters met diepstrooiselboxen de schoonste koeien. Het strooien van de boxen gebeurt automatisch. Elke dag wordt 11 liter bio bedding per ligbox gedoseerd. Doordat dit dagelijks maar een beperkte hoeveelheid is kan het goed opdrogen en blijft de ligbox ook droger. Dat geeft bijkomende rust in de stal omdat het niet nodig is om met machines tussen de koeien door te gaan.

De stal is nu 5 maanden in gebruik, tijd dus voor een eerste evaluatie:.

Wat de veehouders het eerst is opgevallen is dat de koeien een enorm goede grip op de MeadowFloor hebben. Ze lopen veel beter en springen bij tochtigheid veel meer. De koeien hebben gewoon erg veel vertrouwen.

De mestdoorlaat is prima. In combinatie met een robot met water kan de vloer prima schoon gehouden worden. Op onderstaande foto’s is goed te zien dat de koeien lekker in hun vel zitten en goed schoon zijn.

Onlangs is ook de klauwbekapper geweest en die vond de grootte van de klauwen vergelijkbaar met die van klauwen op gewone roosters. Er is nog wel wat Mortellaro in de stal, maar die ziekte heeft een chronisch karakter. Onderzoek toont aan dat 30% van de koeien die gehuisvest zijn op een betonnen stalvloer aan één of beide achterpoten een zichtbare Mortellaro-laesie hebben. Opvallend is ook dat kreupele koeien gewoon blijven lopen, ze hebben er veel minder last van dan op een betonnen vloer.

De koeien zijn ook schooner, dikker en hebben een mooie glans. De productie is goed gestegen. De kale en dikke hakken waren bijna allemaal weg.

Mts Splinter-Heyboer zegt dat de MeadowFloor een 10 verdiend, hij voldoet aan alle verwachtingen.

De nieuwe stal bij Splinter-Heyboer is ook proefstal geworden voor de MeadowFloor. Binnen een jaar zal er begonnen worden met de ammoniakmetingen in deze stal. Wij bij Proflex zijn er zeer trots op dat deze stal meedoet als proefstal voor onze vloer.