+31 (0)485 454 712 info@proflexbeton.com

Aan de Noord –Aa in Zoeterwoude heeft de familie Ammerlaan-Heemskerk het afgelopen jaar een nieuwe ligboxenstal gebouwd. Bouwbedrijf Barreveld uit Kamerik is in juni 2015 begonnen aan de nieuwbouw en op 8 december 2015 liepen de eerste koeien in de stal. De nieuwe stal is tegen de oude aangebouwd. Onder de stal zitten meer dan 700 houten heipalen.

De familie Ammerlaan-Heemskerk heeft 54 ha land met 72 koeien en 25 fokschapen. Het aantal koeien zal binnenkort uitgebreid worden naar ruim 100 koeien. De nieuwe stal zal dan dan helemaal vol zitten.

De koeien worden gemolken in een 2×12 stands zij-aan-zij melkstal met een beweegbare vloer en een subway ter bescherming van de kwetsbare elektronische delen. De huidige productie zit op 8600 liter met 4,60 % vet en 3,54% eiwit. Dit met een ureumgetal van 20. Er wordt een gemengd rantsoen verstrekt aan de koeien met voornamelijk gras. In de zomer worden de koeien beweid.

In de oude stal komt het jongvee en de droge koeien. Het jongvee was tot voor kort bij een veehouder in de buurt gevestigd, maar die kunnen nu op het bedrijf blijven.

De uitvoering van de stal is een 0-4-0 stal. In dit type stal kunnen alle koeien tegelijk aan het voerhek en hebben ze ook allemaal een ligplaats. Er zitten in de stal ook 2 grote strohokken.

In de ligboxen zijn waterbedden gemonteerd. Die worden gestrooid met koolzaadstro met wat kalk. De koeien hebben wel wat moeten wennen aan de waterbedden maar na een week gingen ze er goed op liggen.

Voor de vloer in de stal heeft de familie Ammerlaan gekozen voor de MeadowFloor. Dat is een weloverwogen keuze omdat ze een dichte vloer met om de meter een spleet niet zagen zitten. Op voorhand hadden ze de MeadowFloor gezien op een bedrijf in Oijen en de beloopbaarheid, de mestdoorlaat en de perfecte grip van de koeien op het rubber sprak hen zeer aan.

Wat is nu de ervaring van de Familie Ammerlaan-Heemskerk na drie maanden gebruik?

Wat het meest in het oog springt is dat de koeien tochtigheid veel beter laten zien dan op gewone betonroosters. Koeien durven weer door de stal te springen en te rennen wat een prachtig gezicht is. De beloopbaarheid voor de koeien is perfect.

Het aantal kreupelheden is sterk afgenomen. De koeien laten eventuele kreupelheden ook minder zien. Ze hebben over het algemeen veel minder last van klauwproblemen.

Onlangs is de klauwbekapper geweest en die was ook erg enthousiast. De klauwen waren veel harder en taaier geworden op de MeadowFloor. In de afgelopen 3 maanden is nog maar 1 keer een voetenbad toegepast ter voorkoming van de ziekte van Mortellaro.

De mestdoorlaat is erg goed, de spleten blijven goed open en er worden geen mesthopen gevormd. De Lely mestrobot met water loopt elke dag een aantal rondjes. De vloer is daardoor erg schoon.

De verwachtingen die Theo Ammerlaan had zijn zeer goed uitgekomen. Hij is erg trots op zijn nieuwe stal. En dat mag ook als je het resultaat ziet.