+31 (0)485 454 712 info@proflexbeton.com

In Noord Limburg wordt momenteel een nieuwe rundveestal gebouwd waar o.a. 3.450 m2 MeadowFloor roosters worden gelegd. De stal heeft een lengte van 200 meter en een breedte van 37 meter. Ook wordt hier een nieuw melkgebouw gerealiseerd voor een 80 stands melkcarrousel . Inmiddels is de gehele putvloer gestort en is het bouwbedrijf druk bezig om de wanden te storten. De ondernemers hebben voor de MeadowFloor gekozen omwille van de lage emissie uitstoot en het hoge dierwelzijnsaspect. Ook de mestdoorlaat was een zeer belangrijk punt. Omdat de betonbalken van de MeadowFloor onder breed uitlopen is de mestdoorlaat veel beter dan van andere emissie beperkende roostervloeren. Wij danken de ondernemers voor hun vertrouwen en wensen hen veel succes met de nieuwe stal.